Unia Europejska

DOTACJE 2018

 

RUNOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Jawna informuje, iż otrzymał dofinansowanie z działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dla projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy dzięki zakupieniu wyników badań naukowych prowadzących do opracowania nowej receptury i sposobu produkcji linii produktów z nasionami chia poddanych utrwalaniu metodą pasteryzacji.”

Głównym celem projektu jest zakup prac badawczych polegających na opracowaniu nowej rece

ptury oraz sposobu produkcji nowych produktów owocowych z nasionami chia poddanych utrwalaniu metodą pasteryzacji. Zakupione wyniki badań będą skoncentrowane na opracowaniu receptur opartych na składnikach pochodzenia naturalnego oraz opracowaniu sposobów produkcji opartych na naturalnych mechanizmach zachowania nasion chia w różnych mikrobiologicznie środowiskach co da Wnioskodawcy znaczną przewagę rynkową. Unikatowość rezultatów projektu obrazuje innowacyjność na poziomie kraju i polega na zwiększeniu jakości preparatu poprzez zwiększenie zawartości istotnych mikroelementów i składników funkcjonalnych jedynie przy użyciu naturalnych metod i procesów istniejących w przyrodzie. Zakres projektu polega na zakupieniu badań przeprowadzanych w ramach 4 zadań badawczych:

 1. Opracowanie koncepcji linii przetworów owocowych z chia.
 2. Opracowanie metody przygotowania nasion chia i doboru surowców do otrzymania stabilnego produktu finalnego.
 3. Opracowanie procesu technologicznego przygotowania pasteryzowanych przetworów owocowych oraz deserów w warunkach laboratoryjnych.
 4. Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych oraz kompilacja wyników badań wszystkich zadań w formie dokumentacji technologicznej.

Rezultatem będzie kompilacja danych technicznych będących wynikiem powyższych zadań. Rezultat przyjmie postać kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej nowej receptury oraz sposobu produkcji nowych produktów owocowych z nasionami chia poddanych utrwalaniu metodą pasteryzacji. Rezultat poprzez swoją postać i zakres informacji będzie gotowy do wdrożenia w firmie Wnioskodawcy.

Całkowita wartość projektu wynosi 286 590,00 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 233 000,00 zł, a wkład Funduszy Europejskich wynosi 186 400,00 zł.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną wprowadzone nowe procesy:– automatyczne konfekcjonowanie farszu w worki a 10kg, proces polegać będzie na automatycznym pakowaniu farszu w worki 10 kg, które aktualnie są pakowane ręcznie, co usprawni proces produkcji farszu.

 •  automatyczne streczowanie, proces polegać będzie na automatycznym przygotowaniu palety do magazynowania i transportu, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo w trakcie transportu.- automatyczne konfekcjonowanie i etykietowanie mrożonych owoców i grzybów w opakowania po 2,5kg umożliwi, które aktualnie wykonywane jest ręcznie pozwoli na zwiększenie wydajności produkcji.
 • automatyczny rozładunek, odkwaszanie i krojenie kapusty kwaszonej, poprzez zakup nowoczesnej linii usprawni proces produkcji farszy kapuścianych zwiększając możliwości produkcyjne, poprzednio rozładunek, odkwaszanie i krojenie kapusty były przeprowadzane ręcznie.
 • automatyczny transport farszy z mieszałki do pakowaczki – proces zmechanizuje proces produkcji, poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego przetransportowania farszu z mieszałki do pakowaczki, dzięki czemu proces produkcji będzie w pełni automatyczny.
 • automatyczne pobieranie worków 10kg i odkładanie na paletę – proces usprawni transport worków 10kg, które obecnie są pobierane ręcznie, co z uwagi na wagę worków jest uciążliwe dla pracowników.

W wyniku realizacji inwestycji zakupione zostaną nowe urządzenia, które stanowić będą innowacje w skali całego przedsiębiorstwa tj.:

 • Automat do pakowania farszy
 • Automat do pakowania grzybów suszonych i mrożonych
 • Linia do rozładunku, odkwaszania i krojenia kapusty kwaszonej
 • Owijarka palet z najazdem dla wózka paletowego
 • Linia do transportu gotowych farszy z mieszałki do automatu pakującego
 • Podnośnik podciśnieniowy

Obecnie w przedsiębiorstwie nie występują urządzenia pozwalające na wprowadzenie wyżej wymienionych procesów, wymienione urządzenia pozwolą na wprowadzenie nowych procesów i zautomatyzowania produkcji. Wszystkie czynności obecnie były wykonywane ręcznie.