DOTACJE 2015-2017


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do realizacji projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 firma RUNOLAND sp. z o.o. sp. j. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym i złożenia pełnej i formalnej oferty na:

Wykonanie prac badawczych polegających na opracowaniu technologii wytwarzania nowych produktów owocowych z nasionami chia poddanych utrwalaniu metodą pasteryzacji.

Ofertę należy złożyć w pliku formalnie poprawnym oraz w sposób zgodny z zapytaniem ofertowym. Wszelki pliki do pobrania poniżej.

Firma RUNOLAND z o.o. sp. j. informuje o zakończeniu postępowania ofertowego nr 1/BON/2017 z dnia 31.07.2017 roku na: "Wykonanie prac badawczych polegających na opracowaniu technologii wytwarzania nowych produktów owocowych z nasionami chia poddanych utrwalaniu metodą pasteryzacji" W wyniku postępowania ofertowego realizacji usługi wykonania prac badawczych wybrana została firma: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu; ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym.